Sok anyanyelvi szinten jelelő hallássérült fiatal érdeklődik nálunk, hogyan is lehet elkezdeni a jelnyelvoktatói képzést, mert céljuk az, hogy jelnyelvi oktatók legyenek.

Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.

Hogyan lehetek jelnyelvoktató?

1. lépés: el kell végezni egy 54 órás jelnyelvészeti képzést és sikeres vizsgát tenni (lásd alul)
2. lépés: alkalmassági felvételi vizsgát kell tenni
3. lépés: el kell végezni egy 54 órás módszertani képzést és sikeres vizsgát tenni (lásd alul)
4. lépés: hospitálni kell
5. lépés: sikeres gyakorlati vizsgát kell tenni
6. lépés: gyakornokként részt kell venni egy tanfolyamon
7. lépés: először páros oktatásban, gyakorlott oktató mellett lehet oktatni
8. lépés: önállóan is lehet oktatni 

Jelnyelvészeti képzés

 Mi a képzés célja?

– a képzésben résztvevők számára biztosítani a jelnyelv grammatikájának, struktúrájának megismerését.
– a képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a jelnyelv morfológiáját, fonológiáját.
– a jelnyelvi oktatók módszertani képzésére jelentkezők számára jelnyelvi lingvisztikai ismereteket nyújtson.

Mi a jelentkezés feltétele?

– anyanyelvi szintű jelnyelv használó hallássérült legyél
– érettségi
– az oktatói életpálya iránt elhivatottságot érez,
– jó szövegértési képessége van.

 Mennyi ideig tart a képzés?

– összesen 54 óra
– 9 alkalommal, napi 6 óra

 Milyen vizsgával zárul a képzés?

– szóbeli és írásbeli vizsgával

További információk:

Dobránovics Sarolta: dobranovics.sarolta@sinosz.hu

 Jelnyelvoktatás módszertani képzés

Mi a képzés célja?

– a képzésben résztvevők számára biztosítani a jelnyelvoktatás didaktikájának megismerését, a kompetenciák elsajátítását.
– a képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a jelnyelvoktatás módszertanát.
– a jelnyelvi képzések számára megfelelő számú, jól képzett oktató álljon rendelkezésre.- a jelnyelvi képzésekben résztvevő oktatók korszerű jelnyelvoktatás módszertani ismeretekkel rendelkezzenek.

Mi a jelentkezés feltétele?

– anyanyelvi szintű jelnyelv használó hallássérült legyen
– érettségivel rendelkezzen,
– az oktatói életpálya iránt elhivatottságot érez,
– jó szövegértési képessége van
– sikeres vizsgát tett jelnyelvelméletből

Mennyi ideig tart a képzés?

– összesen 54 óra
– 9 alkalommal, napi 6 óra

További információk:

Dobránovics Sarolta: dobranovics.sarolta@sinosz.hu

Kiegészítésnek egy korábbi cikk a hírekben:

Bővül a jelnyelvoktató-csapata! (2013-as végzett csapat)